ส่งข้อความ

บริษัท เซี่ยงไฮ้แอคทีฟคาร์บอน จำกัด
 

ถ่านกัมมันต์จากถ่านหิน & ถ่านกัมมันกะลามะพร้าว

Shanghai Activated Carbon Co.,Ltd.
บริษัท ซาฮายแอคติเวนต์ คาร์บอน จํากัด ((后称SHHXTC)), เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาชีพในการผลิตและจําหน่ายแอคติเวนท์ คาร์บอนในประเทศในยุคแรก. SHHXTC ได้ตั้งใจให้บริการคุณภาพสูงและคําตอบที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้อง ในสาขาปรับปรุงอากาศ การบําบัดน้ํา การปรับปรุงสารเ... ...    อ่านเพิ่มเติม